Tvořivé a cirkusové dílny
1.9., 24.8., 28.8., 28.8., 3.9., 31.8.