Tvořivé a cirkusové dílny
1.9., 17.8., 18.8., 24.8., 28.8., 3.9.