Tvořivé a cirkusové dílny
16.8., 2.9., 22.8., 26.8., 29.8.