Tvořivé a cirkusové dílny
16.8., 18.8., 26.8., 29.8., 3.9.