Tvořivé a cirkusové dílny, Debaty
19.8., 26.8., 29.8.