Tvořivé a cirkusové dílny
16.8., 19.8., 2.9., 26.8., 29.8.