Tvořivé a cirkusové dílny
19.8., 21.8., 26.8., 27.8., 29.8.