Jazykově bezbariérové, Rodinné, Tvořivé a cirkusové dílny
19.8., 26.8., 29.8.
Program stále doplňujeme.

Sledujte náš web pro aktuální informace.