Tvořivé a cirkusové dílny, Debaty
22.8., 26.8., 29.8.