Tvořivé a cirkusové dílny
21.8., 22.8., 26.8., 29.8.