Tvořivé a cirkusové dílny
22.8., 26.8., 27.8., 29.8.