Tvořivé a cirkusové dílny
22.8., 26.8., 29.8., 30.8.