Tvořivé a cirkusové dílny
1.9., 22.8., 26.8., 29.8.