Tvořivé a cirkusové dílny
16.8., 19.8., 23.8., 26.8., 26.8., 29.8., 29.8.