Tvořivé a cirkusové dílny
18.8., 20.8., 23.8., 26.8., 26.8., 29.8., 29.8.