Tvořivé a cirkusové dílny
21.8., 23.8., 26.8., 26.8., 29.8., 30.8.