Tvořivé a cirkusové dílny
23.8., 26.8., 26.8., 27.8., 29.8., 30.8.