Tvořivé a cirkusové dílny
17.8., 24.8., 26.8., 27.8., 29.8., 31.8.