Zdarma, Tvořivé a cirkusové dílny
24.8., 25.8., 26.8., 29.8.