Rodinné, Tvořivé a cirkusové dílny
24.8., 26.8., 27.8., 29.8.