Tvořivé a cirkusové dílny
18.8., 24.8., 26.8., 29.8., 30.8., 31.8.