Tvořivé a cirkusové dílny
24.8., 26.8., 29.8., 3.9.