Rodinné, Tvořivé a cirkusové dílny
26.8., 27.8., 28.8., 29.8.