Tvořivé a cirkusové dílny, Debaty
26.8., 29.8., 30.8.