Tvořivé a cirkusové dílny
1.9., 26.8., 29.8., 31.8.