Tvořivé a cirkusové dílny
18.8., 2.9., 26.8., 29.8., 3.9.