Dětská scéna, Rodinné, Tvořivé a cirkusové dílny
26.8., 29.8.