Tvořivé a cirkusové dílny
1.9., 16.8., 17.8., 24.8.