Tvořivé a cirkusové dílny
15.8., 16.8., 18.8., 22.8., 25.8.