Tvořivé a cirkusové dílny
16.8., 18.8., 21.8., 22.8., 25.8.