Tvořivé a cirkusové dílny
16.8., 22.8., 25.8., 27.8.