Tvořivé a cirkusové dílny
16.8., 18.8., 20.8., 22.8., 3.9.