Tvořivé a cirkusové dílny
16.8., 21.8., 23.8., 25.8.