Tvořivé a cirkusové dílny
16.8., 21.8., 25.8., 28.8.