Tvořivé a cirkusové dílny
16.8., 24.8., 25.8., 26.8.