Tvořivé a cirkusové dílny
16.8., 17.8., 18.8., 30.8.