Tvořivé a cirkusové dílny
16.8., 17.8., 3.9., 30.8.