Tvořivé a cirkusové dílny
16.8., 21.8., 22.8., 30.8.