Tvořivé a cirkusové dílny
16.8., 21.8., 30.8., 31.8.