Contacts

director

Jiří Turek
e-mail: info@letniletna.cz

manager

Ivana Pěkná Vrbíková
e-mail: info@letniletna.cz

production

Anna Vondráčková
e-mail: anna.vondrackova@letniletna.cz
tel.: 732 989 294

production

Eliška Burdová
e-mail: eliska.burdova@letniletna.cz
tel.: +420 732 128 067

Billing information

name: Společnost GASPARD
adress: Milady Horákové 109/108
adress: 160 00 Praha 6
adress: Czech republic
identification number: 693 47 271

 

média

Nikola Lörinczová, PIARISTI
tel.: +420 605 560 277
 

tickets, bulk orders, invoice payment

e-mail: ticket@letniletna.cz

 

Letní Letňák

Laďka Poláková
e-mail: letnak@letniletna.cz
tel.: 603 309 724

Noční hlídka, Letňáček PLUS (in 2020 cancelled)

Irena Salačová
e-mail: letnadetem@letniletna.cz