DEBATA PO PŘEDSTAVENÍ BITBYBIT

Diskuzi po představení moderuje Veronika Štefanová, debata probíhá v angličtině a je tlumočená do češtiny.