DEBATA PO PŘEDSTAVENÍ MASS + FREQUENCY

zdarma / free

Diskuzi po představení moderuje Hanka Strejčková, debata probíhá v češtině a je tlumočená do angličtiny.