Dvě deci o TAnci
Debata po představení Through the truth

Diskuse ze série debat pořádaných a moderovaných redaktory Tanečních aktualit
s názvem Dvě deci o TAnci.
 
Debatu po představení moderuje Hana Strejčková, debata probíhá v angličtině a je tlumočená do češtiny.