Dvě deci o TAnci
DEBATA PO PREMIÉŘE PŘEDSTAVENÍ LOOP

zdarma / free
Diskuse ze série debat pořádaných a moderovaných redaktory Tanečních aktualit s názvem Dvě deci o TAnci.
 
Debatu se souborem moderuje Hana Strejčková, debata probíhá v češtině a je překládaná do angličtiny.