EFFE label 2019 - 2020

Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla Letní LEtná byl i pro roky 2019 - 2020 oceněn evropskouznačkou kvality EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe).

K 28. 2. 2019 byla značka EFFE na roky 2019-2020 udělena celkem 23 českým festivalům (více zde).