Pojištění vstupenek

Chystáte se na náš festival, kupujete si vstupenky s větším časovým předstihem a bojíte se, že by mohla přijít náhlá událost, která Vám návštěvu představení naruší? Pojištěním vstupenek můžete předejít peněžním ztrátám.

Milí návštěvníci Letní Letné,

chystáte se na náš festival, kupujete si vstupenky s větším časovým předstihem a bojíte se, že by mohla přijít náhlá událost, která Vám návštěvu představení naruší? Festival Letní Letná dle obchodních podmínek zakoupené vstupenky běžně nepřijímá zpět a nevyměňuje.

Pojištěním vstupenek můžete předejít peněžním ztrátám. Službu pojištění vstupenek lze sjednat pouze při platbě kartou online. V  případě, že se nebudete moci zúčastnit představení a splníte smluvní podmínky, dostanete zpátky plnou cenu lístku. V případě onemocnění či uvalení osobní preventivní karantény z důvodu COVID-19 činí spoluúčast 20 %. Platí od okamžiku, kdy zaplatíte pojistné, a končí po začátku akce. Celé pojistné vždy náleží pojišťovně, bez ohledu na důvod či způsob ukončení pojištění.

Pojištění vstupenek zajišťuje ERV Evropská pojišťovna a lze jej zakoupit pouze online na našich webových stránkách.

Na co se pojištění vztahuje
 • Hospitalizace v nemocnici, vážné akutní onemocnění či úraz
 • Onemocnění COVID-19
 • Osobní karanténa
 • Úmrtí blízké osoby
 • Komplikace v důsledku těhotenství
 • Poškození bydliště
 • Přestěhování za prací

Na co se pojištění nevztahuje

 • Zrušení představení či jeho změna na jiný titul – vyřeší s Vámi přímo Letní Letná
 • Akutní onemocnění či úraz, které nastaly před uzavřením smlouvy
 • Psychická onemocnění
 • Chronické nemoci
 • Plošný zásah státní moci
 • Plošně nařízena karanténa
 • Úmyslné jednání

Kde a jak si mohu pojištění vstupenek zakoupit?

 • Pojištění lze zakoupit pouze online na našich webových stránkách současně při nákupu vstupenek
 • Službu pojištění navážete v košíku k celému nákupu
 • Cena pojištění se odvíjí od ceny jednotlivých vstupenek (vizte níže)
 • Doporučujeme důkladné prostudování materiálů, které je nutno před dokončením nákupu odsouhlasit

Jak a kdy mám kontaktovat pojišťovnu v případě, že musím návštěvu divadla zrušit?

Jaká je cena pojištění vstupenek?

Pojištění vstupenek se odvíjí od ceny lístku.

V případech COVID-19 je 20% spoluúčast

Cena vstupenky

Cena pojištění

1 - 500 Kč

39 Kč

501 - 1 000 Kč

69 Kč

1 001 - 2 000 Kč

99 Kč

2 001 - 3 500 Kč

219 Kč

3 501 - 5 000 Kč

349 Kč

5 001 - 10 000 Kč

690 Kč

10 001 - 18 000 Kč

990 Kč

18 001 - 25 000 Kč

1 190 Kč

25 001 - 35 000 Kč

1 990 Kč

35 001 - 50 000 Kč

2 990 Kč

Více informací o podmínkách pojištění vstupenek:

Předsmluvní informace k pojištění vstupenek
Pojištění vstupenek (Informační dokument o pojistném produktu)

případně kontaktujte pojišťovnu 

ERV Evropská pojišťovna, a. s.
www.ERVpojistovna.cz
klient@ERVpojistovna.cz
PO-PÁ 9-17
T +420 221 860 860