Česko Slovensko

Brněnská líheň
Sutura / Nivó

Dvě představení nejen studentů Ateliéru fyzického divadla DF JAMU

2x 50 min + 35 min 350 Kč / 200 Kč
Michal Nagy a Irina Andreeva: SUTURA

Šev mezi budoucností a minulostí.
Šev mezi minulostí a vzpomínkou.
Šev mezi vzpomínkou a snem.
Šev mezi snem a bděním. 
Šev mezi bytím a nebytím. 

Perfomeři: Michal Nagy a Irina Andreeva
V představení jsou používány stroboskopické efekty


Daniel Kvašňovský: NIVÓ

Mnoho sil stálo člověka vypořádat se s rozlehlostí, lákavostí a nebezpečím vzdušného prostoru. Odpoutat se od země znamená zpřetrhat pouta. Ovládnout svoji vlastní fascinaci výškou tak, aby nevedla k záhubě. Hledět do budoucnosti... Do jaké míry je to bezpečné? A má to vůbec být bezpečné? Která pouta zpřetrhat? Co všechno obětovat přeludu, vizi?

Performer: Daniel Kvašňovský


Vstupenky na obě představení lze zakoupit i zvlášť na odkazech níže za cenu 200 Kč / vstupenka.
Michal Nagy a Irina Andreeva: SUTURA 18:00
Daniel Kvašňovský: NIVÓ 19:30

arrow Tvůrčí tým