Nová služba - Pojištění vstupenek

Milí návštěvníci Letní Letné,
chystáte se na náš festival, kupujete si vstupenky s větším časovým předstihem a bojíte se, že by mohla přijít náhlá událost, která Vám návštěvu představení naruší? Festival Letní Letná dle obchodních podmínek zakoupené vstupenky běžně nepřijímá zpět a nevyměňuje.

Pojištěním vstupenek můžete předejít peněžním ztrátám. Službu pojištění vstupenek lze sjednat pouze při platbě kartou online. V případě, že se nebudete moci zúčastnit představení a splníte smluvní podmínky, dostanete zpátky plnou cenu lístku. V případě onemocnění či uvalení osobní preventivní karantény z důvodu COVID-19 činí spoluúčast 20 %. Platí od okamžiku, kdy zaplatíte pojistné, a končí po začátku akce. Celé pojistné vždy náleží pojišťovně, bez ohledu na důvod či způsob ukončení pojištění.

Pojištění vstupenek zajišťuje ERV Evropská pojišťovna a lze jej zakoupit pouze online na našich webových stránkách.

Více informací